Türkiye'nin Jammer Sitesi

Jammer Nedir

Jammer

Sinyal boğucu, sinyal kesici, sinyal karıştırıcı, sinyal bozucu vb. isimlerle bilinen;  cemır, cemmır, jemmır, camer, jemır... şeklinde de telaffuz edilebilen, kablosuz alıcı-verici sistemde karşı yüksek frekans üreterek araya giren ve yayını engelleyen frekans bloke edici cihazların genel adıdır.
Genellikle alıcı cihazı hedefleyen bu frekans karıştırıcı cihaz en yaygın şekilde cep telefonu yayınlarını bloke etmek amacıyla kullanılır.
Cami ve benzer ibadethanelerde, sinema ve konser salonlarında, konferanslar ve toplantılar sırasında, okullarda ve dersliklerde... gibi, cep telefonu kulanımının uygun olmadığı yerlerde kullanılması ile yaygınlaşmıştır.
Özellikle askeri alanda savunma amaçlı olarak, tehdit unsurlarının aralarındaki iletişimi kesmekuzaktan bomba tetiklemlerini önlemekaskeri casusluk aktivitelerini önlemek gibi ulusal güvenliği tehdit eden unsurlara karşı etkili bir biçimde kullanılmaktadır.